Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przesyłane podczas korzystania z naszych stron www będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb wykonania usługi, przeprowadzenia konkursów oraz dla celów marketingowych.
Przekazane nam dane osobowe traktujemy z należytą troską. Dlatego możecie Państwo nam zaufać, że będziemy traktować je z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa wymaganego prawem, od chwili gdy tylko takie informacje otrzymamy. Dane administrowane są w warunkach wskazanych przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521 z późn. zm.).
Dzieciom lub osobom niedoświadczonym w korzystaniu z Internetu, zalecamy zwrócenie się o pomoc do osoby dorosłej lub doświadczonej, przed przesłaniem nam swoich danych osobowych.

Wykorzystywanie adresów IP i informacji Cookie

Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości naszego portalu , monitorujemy które z jego części są odwiedzane przez naszych użytkowników oraz jak długo trwają ich wizyty.

Taki monitoring polega na rejestrowaniu adresów IP komputerów użytkowników naszego portalu  za pomocą bloków informacji zapisywanych po stronie użytkownika, które potocznie nazywa się cookies. Rejestracja adresów IP osób odwiedzających nasz serwis jest elementem administracji systemem.

Rejestracja adresów IP nie daje nam możliwości zidentyfikowania Państwa.

Cookie to krótkie pliki tekstowe, które nasz serwer umieszcza na Państwa komputerze, podczas monitorowania ruchów Państwa komputera w serwisie. Informacje cookie są aktualizowane i zapisywane na dysku twardym Państwa komputera za każdym razem, gdy odwiedzacie Państwo serwis. Informacje cookie nie dają możliwości Państwa identyfikacji, a jedynie pozwalają nam stwierdzić, że Państwa komputer odwiedzał wcześniej nasz Portal. Mogą Państwo zablokować zapisywanie cookies na swoim komputerze, jak również zablokować tylko cookies z naszych serwerów. Nasze strony nie wymagają włączenia w Państwa przeglądarce obsługi cookies. Mogą jednak istnieć pewne obszary lub funkcje w serwisie, z których nie będziecie mogli Państwo skorzystać po wyłączeniu obsługi cookies w swojej przeglądarce.

Łącza do stron internetowych nie stanowiących części portalu

Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach www, do których prowadzą linki z naszego portalu, ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami. Jednak chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego portalu , jak i z Internetu w ogóle, było bezpieczne. Dlatego będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach internetowych, do których prowadzą łącza z naszego portalu.

W tych sprawach mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt.

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści zawartych w serwisie

Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na stronach portalu.

Wskazane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkowników łamiących przysługujące nam prawa własności intelektualnej lub wykorzystujących treści zawarte w serwisie w sposób niegodny z ich przeznaczeniem.

© BOMBIK 2010-2019

Projekt i wykonanie: Rhema Group